Register  Login  Active Topics  Maps  

Which Scandinavian language to study?

 Language Learning Forum : Skandinavisk & Nordisk Post Reply
169 messages over 22 pages: 1 2 3 46 7 ... 5 ... 21 22 Next >>
Itseopis
Newbie
Japan
Joined 5265 days ago

10 posts - 9 votes
Studies: Finnish

 
 Message 33 of 169
20 January 2010 at 2:04pm | IP Logged 
Hvad om Friisk fryske eller frisian ?
1 person has voted this message useful

jeff_lindqvist
Diglot
Moderator
SwedenRegistered users can see my Skype Name
Joined 6750 days ago

4250 posts - 5710 votes 
Speaks: Swedish*, English
Studies: German, Spanish, Russian, Dutch, Mandarin, Esperanto, Irish, French
Personal Language Map

 
 Message 34 of 169
20 January 2010 at 3:07pm | IP Logged 
Frisiska är inte ett av de skandinaviska språken.
1 person has voted this message usefultaKen
Tetraglot
Senior Member
Norway
mindofthelinguist.woRegistered users can see my Skype Name
Joined 5958 days ago

176 posts - 210 votes 
Speaks: Norwegian*, English, Dutch, French
Studies: German, Icelandic

 
 Message 35 of 169
20 January 2010 at 5:50pm | IP Logged 
Itseopis wrote:
Hvad om Friisk fryske eller frisian ?


Som Jeff seier er det ikkje eit skandinavisk språk, men av og til kan det likne ein god del. Frisarane var eit av dei siste vest-germanske folka som vart kristna, og dei fór jamt nordover til handelssenter som Birka (Sverige) og Kaupang (Noreg). I mine auga virker det som om frisarane må ha stått nordboarane nærare enn eksempelvis frankarane, i alle fall når kristninga tok til for alvar om lag år 700-900. Frisarane som slo seg ned på Akraberg på Suðuroy, Færøyane, vart faktisk ikkje kristna før 1350.

Edited by taKen on 20 January 2010 at 5:56pm

2 persons have voted this message usefulItseopis
Newbie
Japan
Joined 5265 days ago

10 posts - 9 votes
Studies: Finnish

 
 Message 36 of 169
22 January 2010 at 4:23pm | IP Logged 
Jeg tänqinq paa Jysqlaans- friisq det er bland med Jysq diileqt oq Nord friisq men dem taal iqe meer nou oq det
fins friisan i Engelaan som qomd med Jytlaansmän AD 800 med vijqinerna Jeg boort i Neijderlaans oq Aalborg
Danemaarqen före oq qan lääs oq förstå jysq friisq jutlans friis Duusq oq Neijderlaans friis


Om du qan iqe seye. sqriif den
1 person has voted this message usefulj0nas
Triglot
Groupie
Norway
Joined 5383 days ago

46 posts - 70 votes 
Speaks: Norwegian*, English, German

 
 Message 37 of 169
22 January 2010 at 4:48pm | IP Logged 
Er det en østerbotnisk dialekt du skriver på, Itseos? Kan nesten se ut som en dansk-grønlandsk pidgin eller noe satans fyllerør også. Men hva veit jeg.

Edited by j0nas on 22 January 2010 at 4:48pm

1 person has voted this message usefulGusutafu
Senior Member
Sweden
Joined 5362 days ago

655 posts - 1039 votes 
Speaks: Swedish*

 
 Message 38 of 169
22 January 2010 at 6:51pm | IP Logged 
Itseopis wrote:
Jeg tänqinq paa Jysqlaans- friisq det er bland med Jysq diileqt oq Nord friisq men dem taal iqe meer nou oq det
fins friisan i Engelaan som qomd med Jytlaansmän AD 800 med vijqinerna Jeg boort i Neijderlaans oq Aalborg
Danemaarqen före oq qan lääs oq förstå jysq friisq jutlans friis Duusq oq Neijderlaans friis


Om du qan iqe seye. sqriif den


Vad skriver du på för språk?
1 person has voted this message usefulcordelia0507
Senior Member
United Kingdom
Joined 5679 days ago

1473 posts - 2176 votes 
Speaks: Swedish*
Studies: German, Russian

 
 Message 39 of 169
23 January 2010 at 1:35pm | IP Logged 
Detta är knappast något språk, det måste vara en personlig tolkning av skandinaviska språk och skandinavisk stavning. Eller vad säger Iversen?

Quote:
oq det fins friisan i Engelaan som qomd med Jytlaansmän AD 800 med vijqinerna Jeg boort i Neijderlaans oq Aalborg


Kanske lite inflytande från frisiska som ser ut så här:

Quote:
Us Heit, dy't yn de himelen is
    jins namme wurde hillige.
    Jins keninkryk komme.
    Jins wollen barre,
    allyk yn 'e himel
    sa ek op ierde.
    Jou ús hjoed ús deistich brea.
    En ferjou ús ús skulden,
    allyk ek wy ferjouwe ús skuldners.
    En lied ús net yn fersiking,
    mar ferlos ús fan 'e kweade.
    [Want Jowes is it keninkryk en de krêft
    en de hearlikheid oant yn ivichheid.

2 persons have voted this message usefulItseopis
Newbie
Japan
Joined 5265 days ago

10 posts - 9 votes
Studies: Finnish

 
 Message 40 of 169
23 January 2010 at 7:46pm | IP Logged 
Joo ah ! du är faktiskt rett Cordelia det är min eget Norrörna Lingwa franqa jag kan icke skriv bra som Din frysysk Guds
Bön....ameeen

Oss Far (Gud) är i himlarna

Din namn bli helgar

Din kung rik kommer

Diej vil vara gorde

som på jorden

som i himlan

Gi oss vårt dagliga brött

och oss vår skulder

saasom vi förlåt dem oss skyldigt

och inled oss inte i frestels

utan fräls oss från ondu

ty riket är dit och makten och härligheten i evighet .ameen

för En Svensk Gloria dei i Amerikan Lutheren Kirk

Det är ett bra exempel av friisk språk men vi måste debet om språken ingen predikant1 person has voted this message usefulThis discussion contains 169 messages over 22 pages: << Prev 1 2 3 46 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Next >>


Post ReplyPost New Topic Printable version Printable version

You cannot post new topics in this forum - You cannot reply to topics in this forum - You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum - You cannot create polls in this forum - You cannot vote in polls in this forum


This page was generated in 8.7031 seconds.


DHTML Menu By Milonic JavaScript
Copyright 2024 FX Micheloud - All rights reserved
No part of this website may be copied by any means without my written authorization.