Register  Login  Active Topics  Maps  

Which Scandinavian language to study?

 Language Learning Forum : Skandinavisk & Nordisk Post Reply
169 messages over 22 pages: 1 2 3 4 57 ... 6 ... 21 22 Next >>
taKen
Tetraglot
Senior Member
Norway
mindofthelinguist.woRegistered users can see my Skype Name
Joined 5986 days ago

176 posts - 210 votes 
Speaks: Norwegian*, English, Dutch, French
Studies: German, Icelandic

 
 Message 41 of 169
24 January 2010 at 3:36pm | IP Logged 
Itseopis wrote:

Det är ett bra exempel av friisk språk men vi måste debet om språken ingen predikant


Heilt einig!

Sjølv så har eg fått sett litt på frisisk når eg var og studerte nederlandsk i Belgia. Men eg må ærleg innrømme at det er mykje lettare å lesa språket enn å forstå det når eg hører det. Eg kjem liksom ikkje over noko "Teach Yourself Frisian" heller, så eg må ta til takke med wikipedia og diverse gratiskurs på nettet. Det som eg hittil har funni har uansett vori frykteleg interessant; særleg parallellane med gammalengelsk og "skandinavisk".

For dykk som ikkje har så særleg kjennskap til dette språket kan de sjå på denne filmsnutten på YouTube (totalt 5 delar), kor ein fer til Nederland (Friesland trur eg) og fortel om likskapen mellom engelsk og frisisk. Personleg så var det denne songen som fekk opp auga mine for "frysk". Eg seier sjølv "frysk" når eg er attmed kameratar sia det hørast så mykje meir norsk ut. :-)

Edited by taKen on 24 January 2010 at 4:51pm

1 person has voted this message usefultaKen
Tetraglot
Senior Member
Norway
mindofthelinguist.woRegistered users can see my Skype Name
Joined 5986 days ago

176 posts - 210 votes 
Speaks: Norwegian*, English, Dutch, French
Studies: German, Icelandic

 
 Message 42 of 169
24 January 2010 at 3:49pm | IP Logged 
Eg ser no at det pågår ein oppheita debatt på YouTube om "frysk" i det heile tatt kan bli rekna som eit eige språk. Sjå berre her:

Quote:
Ik als vlaming versta echt weinig van het Fries. Als ik het geschreven zie staan, kan ik er wel wat van opmaken, maar echt vlot toch ook zeker niet. Fries licht behoorlijk ver van het standaard Nederlands met andere grammaticaregels en een groot deel ander vocabularium. Afrikaans versta ik beter dan Fries, en daar is iedereen het over eens dat het een andere taal is. Wat maakt het overigens uit? Vind je niet dat de Friezen een eigen taal mogen hebben? Denk je dat ze dat superieur maakt ofzo?


På nynorsk blir dette noko sånt som:

Quote:
Eg, som flamlendar, forstår verkeleg lite av frisisk. Om eg ser det skrivi ned kan eg jo faktisk forstå noko av det, men likevel ikkje skikkeleg flytande heller. Frisisk ligg (stavefeil her sikkert, det heiter "liegt") temmeleg langt unna standard nederlandsk, med andre grammatikkreglar og ein stor del anna ordforråd. Afrikaans forstår eg betre enn frisisk, og alle er einige om at det er eit anna språk. Kva har det å seie for øvrig? Syns du ikkje at frisarane skal få lov til å ha eit eige språk? Trur du at det gjer dei overlegne eller noko slikt?


For å ikkje spore heilt av her kan eg nemne at på sida til ein av filmsnuttane til professor Arguelles har det vorti nemnt at det er lett for frislendingar å uttale skandinaviske språk. Her har de dykk nokre sitat:

Quote:

SpamAccount009 (1 year ago)

"Is Frisian the language closest to Scandinavic languages ? I see close similarities ... "

I would say yes. I'm Frisian and the Scandinavian pronouncements are very easy for me to do, although I haven't learned any of those languages yet.

So yeah, Frisian is MUCH closer to the Scandinavian languages than Dutch. Thanks for your interest in our language.


Quote:

roffpoff (8 months ago)

Thanks again, it is an very interesting subject. I have heard that the Frisian ppl where the first to migrate over to scandinavia. Did u know that in Norway (west) they say I as in English I [ai]. It sounds like old English .


Likevel går ein annan kar vidare med å svara på SpamAccount009s kommentar:

Quote:

neeleonhelemaalniet (3 weeks ago)

That's not true of course. Frisian is much closer to Dutch. By the way, the prounciation of scandinavian languages are quite easy for Dutch people too.

But I liked the video.


Kan nokon av dykk kommentere dette? Sjølv så veit eg at "frysk" er mykje nærare nederlandsk enn dei skandinaviske språka, men det ville uansett ha vori artig å fått hørd kva de tenkjer om saken. De kan trykke her for å sjå sida.

Kan det tenkast at det fins til dels store forskjellar mellom dei frisiske dialektane? Er det dét som ligg til grunn for at desse to nemnde frisarane har motsette synspunkt? Kan det tenkast at nokre frisiske dialektar, sikkert nærare Danmark, liknar mykje meir på dei skandinaviske språka enn dei andre frisiske dialektane lenger sør? Har nokre av dei meir til felles med dansk enn "frysken" som blir tala i Nederland f.eks.? Kor på kartet har vi å gjera med ein dialekt av frisisk, og kor har vi å gjera med ein dialekt av dansk?

Edited by taKen on 24 January 2010 at 5:40pm

1 person has voted this message usefulAshiro
Groupie
United Kingdom
learnxlanguage.com/
Joined 5671 days ago

89 posts - 101 votes 
Studies: Spanish

 
 Message 43 of 169
14 March 2010 at 7:53pm | IP Logged 
That's what she said.
1 person has voted this message usefulItseopis
Newbie
Japan
Joined 5293 days ago

10 posts - 9 votes
Studies: Finnish

 
 Message 44 of 169
15 March 2010 at 9:04pm | IP Logged 
varja taal er blandade med varandra
1 person has voted this message usefulSolfrid Cristin
Heptaglot
Winner TAC 2011 & 2012
Senior Member
Norway
Joined 5203 days ago

4143 posts - 8864 votes 
Speaks: Norwegian*, Spanish, Swedish, French, English, German, Italian
Studies: Russian

 
 Message 45 of 169
18 April 2010 at 3:32pm | IP Logged 
I would like to get back to the original question, of which language you should learn of the three Scandinavian languages, and though I may be slightly biased here, I would suggest Norwegian.
- It is easily understood by both Sweedes and Danes
- It is not difficult to pronounce, like Danish
- Norway has no colonial past and is generally well liked.

(Personally I like Swedes too, they are very friendly people with a strong work ethic and an excellent sense of service, but the feelings towards Swedes are - should we say varied - among Norwegians and Danes).

Having said that, I do agree with those who say that it is of no major importance which language you choose. They will all be understood, and as a foreigner you are unlikely to be hit by any prejudices that may or may not exist between neighbours.

As for Islandic, I am puzzled how it can be stated that this is understandable for Scandinavians. I am a total language nut, and I understand perhaps 20 %.
7 persons have voted this message usefulSolfrid Cristin
Heptaglot
Winner TAC 2011 & 2012
Senior Member
Norway
Joined 5203 days ago

4143 posts - 8864 votes 
Speaks: Norwegian*, Spanish, Swedish, French, English, German, Italian
Studies: Russian

 
 Message 46 of 169
18 April 2010 at 3:36pm | IP Logged 
I think there were even someone here who called Icelandic a Scandinavian language - allow me therefore to quote Wikipedia on the term Scandinavia:

En vanlig feil utenfor Skandinavia er at Skandinavia blir misforstått som synonymt med alle de nordiske land, dvs. i tillegg til Skandinavia også Finland og Island. Disse landene har begge en viss historisk og kulturell tilknytning til Skandinavia, men er ikke selv del av Skandinavia. Island ble befolket av skandinaver i det første årtusen, men språket har utviklet seg forskjellig fra de skandinaviske språkene slik de tales i Skandinavia og er ikke lenger gjensidig forståelig. Finland har en skandinaviskkulturell (finlandssvensk) minoritetsbefolkning, og har historisk hatt bånd til Sverige. Majoritetsbefolkningen i Finland, finner, er imidlertid ikke skandinaver, og finsk er helt ubeslektet med skandinaviske språk.
1 person has voted this message useful

Iversen
Super Polyglot
Moderator
Denmark
berejst.dk
Joined 6572 days ago

9078 posts - 16473 votes 
Speaks: Danish*, French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Esperanto, Romanian, Catalan
Studies: Afrikaans, Greek, Norwegian, Russian, Serbian, Icelandic, Latin, Irish, Lowland Scots, Indonesian, Polish, Croatian
Personal Language Map

 
 Message 47 of 169
20 April 2010 at 7:56am | IP Logged 
Itseopis wrote:
Jeg tänqinq paa Jysqlaans- friisq det er bland med Jysq diileqt oq Nord friisq men dem taal iqe meer nou oq det
fins friisan i Engelaan som qomd med Jytlaansmän AD 800 med vijqinerna Jeg boort i Neijderlaans oq Aalborg
Danemaarqen före oq qan lääs oq förstå jysq friisq jutlans friis Duusq oq Neijderlaans friis
Om du qan iqe seye. sqriif den


Jeg kan sagtens læse dette (ved at forestille mig lydene), men jeg har aldrig set denne skrivemåde før, og den ligner ikke de frisiske tekster jeg har set på internettet - og som i øvrigt varierer ret meget fra vest til øst (bedømt ud fra skrivemåderne).

Der var tidligere et rent sprogkaos i Sønderjylland - med folk side om side der talte frisisk, plattysk, højtysk, sønderjysk og 'standarddansk' (som i hovedsagen er baseret på københavnsk).

Nutildags tvivler jeg på at der stadig tales frisisk i Danmark, og i Tyskland er frisisk stærkt på retur. Det samme gælder plattysk, selv om der i Tyskland stadig er nogle der taler det. Min morfar var lærling i Flensburg i den tyske periode, og han snakkede plattysk med sine arbejdskammerater. Men nu er almindeligt højtysk det eneste man hører på gaden i Flensburg.

Sønderjysk (som er en dansk dialekt) findes, og det gør andre jyske dialekter også, men de er på retur, og de eneste tekster man kan finde på bibliotekerne er gamle støvede hjemstavnsdigte af folk som Aakjær og Berntsen (modsat plattysk, hvor jeg i det mindste har bøger af moderne forfattere som Ina Müller etc.).

Dialekterne har holdt sig bedre i Norge og tildels Sverige, og endnu er der folk der skriver nynorsk, som jeg synes vældig godt om. Bokmål er for en dansker som at række tungen ud af vinduet, - det ligner dansk for mye.


Edited by Iversen on 20 April 2010 at 8:09am

2 persons have voted this message useful

Fasulye
Heptaglot
Winner TAC 2012
Moderator
Germany
fasulyespolyglotblog
Joined 5716 days ago

5460 posts - 6006 votes 
1 sounds
Speaks: German*, DutchC1, EnglishB2, French, Italian, Spanish, Esperanto
Studies: Latin, Danish, Norwegian, Turkish
Personal Language Map

 
 Message 48 of 169
07 May 2010 at 9:51pm | IP Logged 
Iversen, er interessant pa mig laese det pa dansk. Jeg forstar ~ 60-70 % uden et ordbog.

FasulyeEdited by Fasulye on 07 May 2010 at 9:55pm1 person has voted this message usefulThis discussion contains 169 messages over 22 pages: << Prev 1 2 3 4 57 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Next >>


Post ReplyPost New Topic Printable version Printable version

You cannot post new topics in this forum - You cannot reply to topics in this forum - You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum - You cannot create polls in this forum - You cannot vote in polls in this forum


This page was generated in 0.4375 seconds.


DHTML Menu By Milonic JavaScript
Copyright 2024 FX Micheloud - All rights reserved
No part of this website may be copied by any means without my written authorization.