Register  Login  Active Topics  Maps  

Norwegian: Bokmål? Nynorsk? Dialects?

  Tags: Norwegian | Dialect
 Language Learning Forum : Skandinavisk & Nordisk Post Reply
53 messages over 7 pages: 1 2 35 6 7  Next >>
Solfrid Cristin
Heptaglot
Winner TAC 2011 & 2012
Senior Member
Norway
Joined 5174 days ago

4143 posts - 8864 votes 
Speaks: Norwegian*, Spanish, Swedish, French, English, German, Italian
Studies: Russian

 
 Message 25 of 53
02 May 2010 at 2:42pm | IP Logged 
tractor wrote:
Solfrid Cristin wrote:
davidwelsh wrote:
cordelia0507 wrote:
Det är inte svårt att förstå varför nynorsk har
anhängare. Det stavas lite mer likt norskt talspråk.


Jeg har hørt det sagt at nynorsk er minoritetsmålet når det gjelder skrift og majoritetsmålet når det gjelder
tale.


Det skulle vært interessant å se bakgrunnstallene for den påstanden.

Bakrgrunnstallene for skrift er sikkert relativt enkelt å hoste opp. Det finnes vel tall som viser andelen nynorsk- og
bokmålsbrukere i skolen, hvilken målform folk velger at vernepliktsboka, førerkortet og selvangivelsen skal være
på. Da stiller det seg annerledes med talespråket. Bokmål og nynrosk er først og fremst skriftspråk, ikke talespråk.


Hvis det skal gi noen mening å si at nynorsk er et majoritstsspråk når det gjelder tale, så må vi forutsette at det er flere brukere av norsk som har en dialekt som ligger nær nynorsk, enn det er brukere av norsk som har dialekter som ligger nærmest bokmål. Jeg må innrømme at jeg stiller meg tvilende til at det er tilfelle. Jeg mener at jeg har sett tall som ligger på rundt 10%-20 % som bruker nynorsk skriftspråk, og jeg vet om mange som er definert som nynorskbrukere som selv mener deres egen dialekt ligger nærmest bokmål.
1 person has voted this message usefultractor
Tetraglot
Senior Member
Norway
Joined 5293 days ago

1349 posts - 2292 votes 
Speaks: Norwegian*, English, Spanish, Catalan
Studies: French, German, Latin

 
 Message 26 of 53
02 May 2010 at 4:45pm | IP Logged 
DassiD wrote:

jeg vil si at bokmål ligner mye mer på midtnorsk enn nynorsk gjør. Dette bekreftes også av lærebøker, som
gjer deler norske talemål opp i fire deler: Øst-, vest-, midt-, og nordnorsk. Når disse blir sammenlignet,
settes gjerne øst- og midtnorsk opp mot vest- og nordnorsk.
F. Eks så har både trøndersk og østlandsmål kløyvd infitiv, og historisk sett så hadde begge apokope(noe
østnorsk nesten ikke har nå lenger). Tykk "L", og et utall andre ting trøndersk ikke deler med vestnorsk.

Her blander du sammen hummer og kanari igjen. Inndelingen av norske dialekter i ulike hovedgrupper har lite med
inndelingen i bokmål og nynorsk å gjøre.
1 person has voted this message usefulDassiD
Pentaglot
Newbie
Norway
Joined 5160 days ago

7 posts - 9 votes
Speaks: Norwegian*, English, Swedish, Danish, German

 
 Message 27 of 53
02 May 2010 at 5:10pm | IP Logged 
Nåja, bokmål er basert østnorsk og nynorsk er basert på vestnorsk.
Det trudde jeg var en allmen oppfatning, eller er det ikke det?
1 person has voted this message usefultractor
Tetraglot
Senior Member
Norway
Joined 5293 days ago

1349 posts - 2292 votes 
Speaks: Norwegian*, English, Spanish, Catalan
Studies: French, German, Latin

 
 Message 28 of 53
02 May 2010 at 5:12pm | IP Logged 
Solfrid Cristin wrote:

Hvis det skal gi noen mening å si at nynorsk er et majoritstsspråk når det gjelder tale, så må vi forutsette at det
er flere brukere av norsk som har en dialekt som ligger nær nynorsk, enn det er brukere av norsk som har
dialekter som ligger nærmest bokmål. Jeg må innrømme at jeg stiller meg tvilende til at det er tilfelle. Jeg mener
at jeg har sett tall som ligger på rundt 10%-20 % som bruker nynorsk skriftspråk, og jeg vet om mange som er
definert som nynorskbrukere som selv mener deres egen dialekt ligger nærmest bokmål.

Andelen som har nynorsk som hovedmål i skolen gir nok neppe noen god pekepinn på hvor mange som snakker
en dialekt som ligger nært nynorsk. De fleste dialektene ligger nok tradisjonelt nærmere nynorsk enn bokmål,
uavhengig av hvilken landsdel vi snakker om. Men, befolkningen er jo langt fra smurt jevnt utover landet, så det
betyr ikke nødvendigvis at flertallet snakker en dialekt som ligger nærmere nynorsk enn bokmål. En ikke
ubetydelig andel av befolkninga bor for eksempel i Oslo, der dialekten ligger nært bokmål.

Edited by tractor on 02 May 2010 at 5:27pm

1 person has voted this message usefultractor
Tetraglot
Senior Member
Norway
Joined 5293 days ago

1349 posts - 2292 votes 
Speaks: Norwegian*, English, Spanish, Catalan
Studies: French, German, Latin

 
 Message 29 of 53
02 May 2010 at 5:26pm | IP Logged 
DassiD wrote:
Nåja, bokmål er basert østnorsk og nynorsk er basert på vestnorsk.
Det trudde jeg var en allmen oppfatning, eller er det ikke det?

Det er en vanlig oppfatning, men ikke en riktig oppfatning. Ivar Aasen la, i motsetning til hva mange tror, også
dialektene på Østlandet og i Trøndelag til grunn da han skapte landsmålet. Nynorsk er dermed basert både på
vestnorske og østnorske dialekter.

Grunnlaget for bokmål er dansk skriftspråk som man så har fornorska så mye at det passer sånn noenlunne bra
med
hvordan folk snakker i Oslo.

Edited by tractor on 02 May 2010 at 5:28pm

1 person has voted this message usefulmrhenrik
Triglot
Moderator
Norway
Joined 5919 days ago

482 posts - 658 votes 
Speaks: Norwegian*, English, French
Personal Language Map

 
 Message 30 of 53
02 May 2010 at 5:59pm | IP Logged 
DassiD wrote:
Nåja, bokmål er basert østnorsk og nynorsk er basert på vestnorsk.
Det trudde jeg var en allmen oppfatning, eller er det ikke det?


Det var vel heller slik at bokmål er en fornorsking av dansk, og nynorsk er en god
blanding av norske dialekter som ikke har blitt "infisert" av dansk - pluss littegranne
norrønt?
1 person has voted this message usefulSolfrid Cristin
Heptaglot
Winner TAC 2011 & 2012
Senior Member
Norway
Joined 5174 days ago

4143 posts - 8864 votes 
Speaks: Norwegian*, Spanish, Swedish, French, English, German, Italian
Studies: Russian

 
 Message 31 of 53
02 May 2010 at 6:23pm | IP Logged 
På Wikipedia fant jeg følgende tall om nynorskbruk.

10–11 % av norske rekrutter oppgir nynorsk som målform, og 11 % får selvangivelsen på nynorsk.[2] 8,46 % av Postbankens kunder oppgir nynorsk som målform.

Dette er selvsagt ikke noe bevis, men det er vel nærliggende å tro at de som føler at nynorsk er deres dialekts skriftspråk da ligger på rundt 10-11%.   Jeg finner det usannsynlig at mer enn 40% v befokningen (som vi måtte ha lagt inn som feilmargin hvis vi skal forutsette at det var majoritetstalemål) skulle be om å få skjemaer på bokmål hvis språket deres er nærmest nynorsk.
1 person has voted this message usefultractor
Tetraglot
Senior Member
Norway
Joined 5293 days ago

1349 posts - 2292 votes 
Speaks: Norwegian*, English, Spanish, Catalan
Studies: French, German, Latin

 
 Message 32 of 53
02 May 2010 at 7:00pm | IP Logged 
Solfrid Cristin wrote:
På Wikipedia fant jeg følgende tall om nynorskbruk.

10–11 % av norske rekrutter oppgir nynorsk som målform, og 11 % får selvangivelsen på nynorsk.[2] 8,46 % av
Postbankens kunder oppgir nynorsk som målform.

Dette er selvsagt ikke noe bevis, men det er vel nærliggende å tro at de som føler at nynorsk er deres dialekts
skriftspråk da ligger på rundt 10-11%.   Jeg finner det usannsynlig at mer enn 40% v befokningen (som vi måtte ha
lagt inn som feilmargin hvis vi skal forutsette at det var majoritetstalemål) skulle be om å få skjemaer på bokmål
hvis språket deres er nærmest nynorsk.

Du trekker konklusjoner det ikke er grunnlag for på bakgrunn av tallene. Man kan ha en dialekt som ligger nært
opp til nynorsk, men likevel foretrekke bokmål i skrift.


1 person has voted this message usefulThis discussion contains 53 messages over 7 pages: << Prev 1 2 35 6 7  Next >>


Post ReplyPost New Topic Printable version Printable version

You cannot post new topics in this forum - You cannot reply to topics in this forum - You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum - You cannot create polls in this forum - You cannot vote in polls in this forum


This page was generated in 0.3125 seconds.


DHTML Menu By Milonic JavaScript
Copyright 2024 FX Micheloud - All rights reserved
No part of this website may be copied by any means without my written authorization.