Register  Login  Active Topics  Maps  

Norwegian: Bokmål? Nynorsk? Dialects?

  Tags: Norwegian | Dialect
 Language Learning Forum : Skandinavisk & Nordisk Post Reply
53 messages over 7 pages: 1 2 3 46 7  Next >>
Solfrid Cristin
Heptaglot
Winner TAC 2011 & 2012
Senior Member
Norway
Joined 5208 days ago

4143 posts - 8864 votes 
Speaks: Norwegian*, Spanish, Swedish, French, English, German, Italian
Studies: Russian

 
 Message 33 of 53
02 May 2010 at 8:05pm | IP Logged 
tractor wrote:
Solfrid Cristin wrote:
På Wikipedia fant jeg følgende tall om nynorskbruk.

10–11 % av norske rekrutter oppgir nynorsk som målform, og 11 % får selvangivelsen på nynorsk.[2] 8,46 % av
Postbankens kunder oppgir nynorsk som målform.

Dette er selvsagt ikke noe bevis, men det er vel nærliggende å tro at de som føler at nynorsk er deres dialekts
skriftspråk da ligger på rundt 10-11%.   Jeg finner det usannsynlig at mer enn 40% v befokningen (som vi måtte ha
lagt inn som feilmargin hvis vi skal forutsette at det var majoritetstalemål) skulle be om å få skjemaer på bokmål
hvis språket deres er nærmest nynorsk.

Du trekker konklusjoner det ikke er grunnlag for på bakgrunn av tallene. Man kan ha en dialekt som ligger nært
opp til nynorsk, men likevel foretrekke bokmål i skrift.


Jeg vet det, derfor skrev jeg også at dette ikke var noe bevis, men er det sannsynlig at 4/5 av de "nynorskdialektsnakkende" skulle velge bokmål fremfor nynorsk? Jeg bruker bokmål, og for meg ville det være helt fjernt å benytte nynorsk skriftlig.

Jeg kan godt tenke meg at det er en del som ikke bryr seg om hva de har på skjemaet, eller hvis dialekt er nærmere nynorsk, selv om de foretrekker bokmål. La oss ta i litt og si at det er dobbelt så mange som er nynorskbrukere som det som fremgår av tallet for skriftlige nynorskbrukere. Men mer enn fem ganger så mye, som er det som måtte til for å få det til å bli et majoritetstalemål, er det virkelig innenfor det sannsynlige?

Edited by Solfrid Cristin on 02 May 2010 at 8:07pm

1 person has voted this message usefultractor
Tetraglot
Senior Member
Norway
Joined 5327 days ago

1349 posts - 2292 votes 
Speaks: Norwegian*, English, Spanish, Catalan
Studies: French, German, Latin

 
 Message 34 of 53
02 May 2010 at 9:17pm | IP Logged 
Solfrid Cristin wrote:
Jeg vet det, derfor skrev jeg også at dette ikke var noe bevis, men er det sannsynlig at
4/5 av de "nynorskdialektsnakkende" skulle velge bokmål fremfor nynorsk? Jeg bruker bokmål, og for meg ville
det være helt fjernt å benytte nynorsk skriftlig.

Jeg kan godt tenke meg at det er en del som ikke bryr seg om hva de har på skjemaet, eller hvis dialekt er
nærmere nynorsk, selv om de foretrekker bokmål. La oss ta i litt og si at det er dobbelt så mange som er
nynorskbrukere som det som fremgår av tallet for skriftlige nynorskbrukere. Men mer enn fem ganger så mye,
som er det som måtte til for å få det til å bli et majoritetstalemål, er det virkelig innenfor det sannsynlige?

De fleste beholder nok det første skriftspråket de lærte på skolen gjennom hele livet ut. Når du begynner på
skolen i første klasse velger du ikke målform. Du får den målformen som gjelder i den skolekretsen der du bor.
Har du først lært å skrive på bokmål, så er det ikke så mange grunner til å bytte seinere i livet. Grunner til å
bytte kan være fordi du ønsker å skrive mer dialektnært, fordi du liker nynorsk bedre eller fordi du flytter til et
nynorskspråklig område. Men, de fleste bytter ikke. Det er nok noen flere som bytter andre veien, altså fra
nynorsk til bokmål. Grunnene kan f.eks. være at det på mange arbeidsplasser forventes at du skriver på bokmål,
du ønsker kanskje ikke å skille deg ut og bokmål har i en del miljøer mer prestisje.

Noen dialekter ligger helt klart nærmere nynorsk enn bokmål, mens andre ligger helt klart nærmere bokmål. For
andre dialekter er det vanskeligere å bedømme hvilken målform som ligger nærmest. Hvilke kriterier skal da
være avgjørende; ordforråd, setningsoppbygning eller formverk? Nynorsk og bokmål er uansett skriftspråk, og
de norske dialektene er ikke avarter av disse to skriftspråkene. Det blir derfor nokså meningsløst å dele
dialektbrukerne inn i «nynorsktalende» og «bokmålstalende».

Edited by tractor on 02 May 2010 at 9:44pm

1 person has voted this message usefulkthorg
Bilingual Triglot
Groupie
United States
Joined 5101 days ago

50 posts - 62 votes 
Speaks: English*, Norwegian*, Spanish
Studies: French

 
 Message 35 of 53
07 August 2010 at 4:46am | IP Logged 
Iversen wrote:
Vel, jeg har faktisk en bekymring. Jeg er dybt bekymret over at folk skriver på engelsk i dette subforum.

Min egen holdning til nynorsk har forandret seg noket mens jeg har vært her på dette forumet. Jeg foretrekker fremdeles nynorsk, fordi det ser ut som et selvstendig språk, der bokmål bare ser ut som dansk skrevet av en nordmann. Men det virker håpløst når selv nordmennen gir opp på at skrive nynorsk, og dessuten er det mye vanskelig å finne nok tekster skrevet på ekte nynorsk - særlig når man ikke leser mye skjønnlitteratur.

De norske dialekter kenner jeg hovedsaklig fra TV, men jeg kan lett forstå nesten alt der - inkludert programmer med beboere på Vestlannet og serien om norske attraksjoner. Jeg har ikke gjort noket aktivt forsøk på å lære å snakke norsk, men det synes ikke vanskelig: du bare sir den eller de siste stavelsene i en setning en oktav høyere enn resten. Spøk til side: Det ville være vanskelig å lære å snakke norsk, hvis betingelsen var at man holde seg til en enkelt dialekt. Og jeg tviler på at nordmennene ville ta et slikt forsøg på alvor.

For å være helt ærlig? Jeg er ikke så sikker på at det vil hadde vært så vansklig å lære og skrive på bokmål fordig jeg synes at den skrivelsen vi har er ganske så lett!

Mora mi er fra Trondheim og Jeg snakker Trøndersk (som høres ikke helt son som bokmål da) menn desutten så villa jeg forventet at meste parten av folk som lærer norsk har tenkt å lære Østlending (Oslo dialekt) og de er ganske så like!

Jeg bor i USA så Mamma lært meg å skrive på Norsk da jeg var omtrent åtte, og jeg hadde ikke noen problemer (det kan tenkes at det er på grun av Mormor og kusina mi Teresa, de snakker Østlending)

Vis æ skrejv på dialekten min så villa det kansje vær vanskligar synse æ

Men den er ikke oficiel jo!
1 person has voted this message usefulkthorg
Bilingual Triglot
Groupie
United States
Joined 5101 days ago

50 posts - 62 votes 
Speaks: English*, Norwegian*, Spanish
Studies: French

 
 Message 36 of 53
07 August 2010 at 4:50am | IP Logged 
kthorg wrote:
og de er ganske så like!Unskyll, Østlending og bokmål mente jeg

(beklager vis jeg har stavet noe galt, jeg bur lese mer på Norsk får å øve meg!)
1 person has voted this message usefulAquila123
Tetraglot
Senior Member
Norway
mydeltapi.com
Joined 5180 days ago

201 posts - 262 votes 
Speaks: Norwegian*, English, Italian, Spanish
Studies: Finnish, Russian

 
 Message 37 of 53
23 September 2010 at 3:22pm | IP Logged 
På dialektnivå finnes det ikke noe såkalt norsk, dansk og svensk. De er alle sammen lokale dialketer som tilfeldigvis snakkes i et av landene, men i områder med nye kontakt mellom landene kan dialektene ligne på hverandre.

Oslodialekten og dialektene i området rundt ligner mye på visse danske dialekter, og skriftnormen bokmål ligner mest på Oslo-dialekten og øvrige sørøstlige dialekter.

Men uten at jeg tær påstå det hardnakket, vil jeg tro det er en enorm forskjell mellom for eksempel Gyllandsk og bokmål.
1 person has voted this message usefulkthorg
Bilingual Triglot
Groupie
United States
Joined 5101 days ago

50 posts - 62 votes 
Speaks: English*, Norwegian*, Spanish
Studies: French

 
 Message 38 of 53
06 November 2010 at 5:18pm | IP Logged 
Aquila123 wrote:
Oslodialekten og dialektene i området rundt ligner mye på visse danske dialekter, og skriftnormen bokmål ligner mest på Oslo-dialekten og øvrige sørøstlige dialekter


Tja menn er ikke Oslo dialekten kommet fra Dansk jo?
1 person has voted this message usefultaKen
Tetraglot
Senior Member
Norway
mindofthelinguist.woRegistered users can see my Skype Name
Joined 5991 days ago

176 posts - 210 votes 
Speaks: Norwegian*, English, Dutch, French
Studies: German, Icelandic

 
 Message 39 of 53
30 June 2011 at 11:03am | IP Logged 
kthorg wrote:
Aquila123 wrote:
Oslodialekten og dialektene i området rundt ligner mye på visse danske dialekter, og skriftnormen bokmål ligner mest på Oslo-dialekten og øvrige sørøstlige dialekter


Tja menn er ikke Oslo dialekten kommet fra Dansk jo?


Ja, det kan du trygt seia.
1 person has voted this message usefulj0nas
Triglot
Groupie
Norway
Joined 5416 days ago

46 posts - 70 votes 
Speaks: Norwegian*, English, German

 
 Message 40 of 53
04 July 2011 at 8:52am | IP Logged 
kthorg wrote:
Aquila123 wrote:
Oslodialekten og dialektene i området rundt ligner mye
på visse danske dialekter, og skriftnormen bokmål ligner mest på Oslo-dialekten og øvrige
sørøstlige dialekter


Tja menn er ikke Oslo dialekten kommet fra Dansk jo?


Jo, spesielt de retroflekse konsonantene og den stigende intonasjonen. (Sarkasmeadvarsel]


1 person has voted this message usefulThis discussion contains 53 messages over 7 pages: << Prev 1 2 3 46 7  Next >>


Post ReplyPost New Topic Printable version Printable version

You cannot post new topics in this forum - You cannot reply to topics in this forum - You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum - You cannot create polls in this forum - You cannot vote in polls in this forum


This page was generated in 0.3750 seconds.


DHTML Menu By Milonic JavaScript
Copyright 2024 FX Micheloud - All rights reserved
No part of this website may be copied by any means without my written authorization.