Register  Login  Active Topics  Maps  

Tarvos - TAC 2015 Pushkin/Scan

 Language Learning Forum : Language Learning Log Post Reply
1511 messages over 189 pages: << Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 31 ... 188 189 Next >>
tarvos
Super Polyglot
Winner TAC 2012
Senior Member
China
likeapolyglot.wordpr
Joined 4525 days ago

5310 posts - 9399 votes 
Speaks: Dutch*, English, Swedish, French, Russian, German, Italian, Norwegian, Mandarin, Romanian, Afrikaans
Studies: Greek, Modern Hebrew, Spanish, Portuguese, Czech, Korean, Esperanto, Finnish

 
 Message 241 of 1511
07 August 2012 at 11:10pm | IP Logged 
Jag gör nu en ny ordlista åt kapitel 4 av FSI. Det är inte ett sådant stort kapitel, som
det finns enda flera nya ord i kapitelet. Jag tycker det var inte so svårt. Men jag har
än problemer med att skriva bra svenska. Det kan du här se =)

Jag försöker att sluta FSI i två eller tri månader. Jag tycker att det är möjligt, men
det ska vara inte lätt. Men nu ska jag förtsätta min arbet.
1 person has voted this message usefultarvos

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80004005'

Timeout expired

/forum/forum_posts.asp, line 1160