Register  Login  Active Topics  Maps  

Iversen’s Multiconfused Log (see p.1!)

  Tags: Multilingual
 Language Learning Forum : Language Learning Log Post Reply
3959 messages over 495 pages: << Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 55 ... 494 495 Next >>


Iversen
Super Polyglot
Moderator
Denmark
berejst.dk
Joined 5388 days ago

9078 posts - 16472 votes 
Speaks: Danish*, French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Esperanto, Romanian, Catalan
Studies: Afrikaans, Greek, Norwegian, Russian, Serbian, Icelandic, Latin, Irish, Lowland Scots, Indonesian, Polish, Croatian
Personal Language Map

 
 Message 433 of 3959
08 March 2009 at 7:24pm | IP Logged 
Last remark before I leave the computer: I have spoking to several persons today in the museums (but less than half an hour in all), and I have read some articles in the trains and others during my evenings here, but only a fraction of those in all the magazines I have bought here, - I'll read the rest later.

Edited by Iversen on 10 March 2009 at 1:38am

1 person has voted this message useful

Fasulye
Heptaglot
Winner TAC 2012
Moderator
Germany
fasulyespolyglotblog
Joined 4532 days ago

5456 posts - 6005 votes 
1 sounds
Speaks: German*, DutchC1, EnglishB2, French, Italian, Spanish, Esperanto
Studies: Latin, Danish, Norwegian, Turkish
Personal Language Map

 
 Message 434 of 3959
09 March 2009 at 9:00am | IP Logged 
Steuererklärung schon fertig, Recht? Ich habe zwei Abende dafür gebraucht und die ausgefüllte Steuererklärung heute Morgen zum Finanzamt gebracht. Leider liegen meine Ausgaben unterhalb der Belastungsgrenzen, sodass ich keine Erstattung von Kosten zu erwarten habe. Schade für soviel Arbeit!

Fasulye-Babylonia

Edited by Fasulye on 09 March 2009 at 9:20am

1 person has voted this message useful

Fasulye
Heptaglot
Winner TAC 2012
Moderator
Germany
fasulyespolyglotblog
Joined 4532 days ago

5456 posts - 6005 votes 
1 sounds
Speaks: German*, DutchC1, EnglishB2, French, Italian, Spanish, Esperanto
Studies: Latin, Danish, Norwegian, Turkish
Personal Language Map

 
 Message 435 of 3959
09 March 2009 at 9:12pm | IP Logged 
TWEE VOORDRACHTEN IN EEN WEEK

NL: Het wordt een interessante week voor mij, want er staan twee voordrachten op het programma, waar ik naar toe zal gaan.

Woensdagavond zal er bij de VHS een algemene voordracht over Lapland zijn, misschien in samenwerking met mijn vroegere Scandinavische Club. Daar ga ik natuurlijk dan graag heen.

Op vrijdagavond zal er in mijn astronomieclub een voordracht van R.G. in de reeks "Grundlagen der Astronomie" plaatsvinden. Over welk onderwerp het zal gaan, dat wordt van tevoren niet aangekondigd, dus dat zal ook voor mij een verrassing worden. Gewoonlijk is er van deze reeks elke maand één voordracht. Dat wordt dan weer notuleren voor mij, want als het over astronomie gaat, schrijf ik alles mee, zodat ik in het weekend een nabewerking kan maken.

Ben benieuwd op nieuws uit Strasbourg!

Fasulye-Babylonia


Edited by Fasulye on 09 March 2009 at 9:15pm

1 person has voted this message useful

Iversen
Super Polyglot
Moderator
Denmark
berejst.dk
Joined 5388 days ago

9078 posts - 16472 votes 
Speaks: Danish*, French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Esperanto, Romanian, Catalan
Studies: Afrikaans, Greek, Norwegian, Russian, Serbian, Icelandic, Latin, Irish, Lowland Scots, Indonesian, Polish, Croatian
Personal Language Map

 
 Message 436 of 3959
10 March 2009 at 1:33am | IP Logged 
Så er jeg hjemme igen, medbringende en stak videnskabelige tidsskrifter
So am I home again, with-bringing a stack scientific timewritings

og en samling bøger om underlige og eksotiske sprog,
and a collection books about weird ('wonderly') and exotic languages,

som jeg ikke regner med at lære foreløbig (blandt andet en tyk bog om Georgisk).
which I not reckons with to learn for-running (among others a thick book about Georgian)

Jeg har inden min afrejse nævnt at jeg har kigget lidt i en lille bulgarsk grammatik
I have before my departure mentioned that I have looked little into a small Bulgarian grammar

(på fransk), og det har jeg nogle kommentarer til.
(in French), and that have I some comments to.

Bulgarsk danner på flere måder bro mellem de slaviske sprog og nabosprogene.
Bulgarian forms in several modes (=ways) bridge between the Slavic languages and neighbourlanguagesThe.

Jeg har tidligere nævnt den efterhængte bestemte artikel,
I have earlier mentioned the posthanged definite article,

så her vil jeg koncentrere mig om verberne.
så here will I concentrate me on verbsTHE

Lige som på russisk har man en skelnen mellem imperfektivt og perfekt aspekt,
Straight as on Russian have 'man' (they)a differentiation between imperfective and perfective aspect,

hvor de simple verber typisk er imperfektive. Man gør dem så perfektive med forstavelser,
where the simple verbs typically are inmpefective. 'Man' (you) di them then perfective with presyllables (=prefixes).

der imidlertid også påvirker betydningen.
which however also affects meaningThe.

Derfor danner man nye imperfektive verber med postfixer, ligesom på russisk.
Therefore form 'man' new imperfective verbs with postfixes, straight-as on Russian.

Men det sjove er at jeg først opdagede denne slaviske baggrund ved anden gennemlæsning af bogen,
But the funny is that I first discovered this Slavic background at second through-reading of bookThe,

hvilket skyldes at der på bulgarsk opereres med et skel mellem præsens-stamme og aorist-stamme,
which due-is that there on Bulgarian operated-is with a boundary between present-styem and aorist-stem,

ligesom på græsk, og det går på tværs af skellet mellem imperfektive og perfektive former.
straight-as on Greek, and that goes on-across of boundaryThe between imperfective and perfective forms.

Jeg tør vædde på, at dem der studerer bulgarsk har problemer med at holde styr på betydningsnuancerne.
I dare bet on that them that study Bulgarian have problems with to hold handle on meaning-nuancesThe.

Af aoriststammen danner man ikke alene det sædvanlige passive participium,
(out) of aorist-stemThe shapes 'man' not just the usual passive participium,

men også et såkaldt perfectivt particium ("participe parfait" i bogen),
but also a socalled perfective partipium ("participe parfait" in bookThe),

og det ender altid på -л (bøjet i køn og tal efter subjektet: -()л/ла/ло//ли).
and it ends always on -л (declined in gender and number after the subject: -()л/ла/ло//ли)

Det bruges i en del sammensatte verbalformer, såsom perfektum ('parfait'):
It used-is in a part composite verbalforms, so-as perfect:

"чел(а) съм" = "læst har (jeg)" (ъ er en midtungevokal ligesom russisk ы)
"чел(а) съм" = "read have (I)" (ъ is a midtonguevowel straight-as Russian ы)

og plusquamperfektum: "бях чел(а)" = "(jeg) havde læst" ("бях" er aorist af 'at være').
and plusquamperfect: "бях чел(а)" = "(i) had read" ("бях" i aorist of 'the be').

Så nu ved de russiskstuderende hvor de russiske datidsformer kommer fra.
So now know the Russianstudying where the Russian preteriteforms come from.

Sluttelig vil jeg nævne at infinitiv kun bruges i leksika og nogle ganske få negative udtryk,
Finally will I mention that infinitive only used-is in lexica and some quite few negative expressions,

en tendens der genfindes i græsk og rumænsk.
a tendency that refound-is in Greek and Romanian.

I stedet for vore konstruktioner med infinitiver bruger man underordnede bisætninger,
In stead for ours constructions with infinitives uses 'man' subordinate by-sentences,

og bulgarsk er specielt ved at have to kompletive bindeord (svarende til dansk 'at'):
and Bulgarian is special by to have two completive conjunctions (answering to Danish 'at' (i.e. English 'that'))

че og да, hvor че tilsyneladende bruges ligesom hos os,
че og да, where че to-visible-letting used-Is straightas by us,

mens да groft taget bruges i de sammenhænge
while да roughhly taken usedIs in those connections,

hvor engelsk, fransk og dansk i stedet bruger kompletive bisætninger.
where English, French and Danish in stead use completive by-sentences.Edited by Iversen on 10 March 2009 at 1:42am

1 person has voted this message usefulRecht
Diglot
Senior Member
United States
Joined 4486 days ago

241 posts - 270 votes 
Speaks: English*, GermanB1

 
 Message 437 of 3959
10 March 2009 at 4:26am | IP Logged 
Fasulye wrote:
Steuererklärung schon fertig, Recht? Ich habe zwei Abende dafür
gebraucht und die ausgefüllte Steuererklärung heute Morgen zum Finanzamt gebracht.
Leider liegen meine Ausgaben unterhalb der Belastungsgrenzen, sodass ich keine
Erstattung von Kosten zu erwarten habe. Schade für soviel Arbeit!

Fasulye-Babylonia


nee! Ich habe die nicht noch anfangen! Erlich habe ich die vergessen, weil ich viel zu
denken ueber habe (das ist nicht richtig, ich weiss). Uebrigens, dieses Wochenende war
schoenes Wetter, fast 24 grad, kein Witz!Im Maerz! Ich war nicht im Haus, aber war ich
eigentlich beim Haus. Ich habe mein Auto gewaschen, und mit meinem Hund "fetch"
gespielt. Es freut mich mit meinem Hund zu spielen mehr als ueber meine
Steuererklaerung zu arbeiten. Bin ich fremd?
1 person has voted this message useful

Fasulye
Heptaglot
Winner TAC 2012
Moderator
Germany
fasulyespolyglotblog
Joined 4532 days ago

5456 posts - 6005 votes 
1 sounds
Speaks: German*, DutchC1, EnglishB2, French, Italian, Spanish, Esperanto
Studies: Latin, Danish, Norwegian, Turkish
Personal Language Map

 
 Message 438 of 3959
10 March 2009 at 6:57am | IP Logged 
Recht wrote:
Fasulye wrote:
Steuererklärung schon fertig, Recht? Ich habe zwei Abende dafür
gebraucht und die ausgefüllte Steuererklärung heute Morgen zum Finanzamt gebracht.
Leider liegen meine Ausgaben unterhalb der Belastungsgrenzen, sodass ich keine
Erstattung von Kosten zu erwarten habe. Schade für soviel Arbeit!

Fasulye-Babylonia


nee! Ich habe die nicht noch anfangen! Erlich habe ich die vergessen, weil ich viel zu
denken ueber habe (das ist nicht richtig, ich weiss). Uebrigens, dieses Wochenende war
schoenes Wetter, fast 24 grad, kein Witz!Im Maerz! Ich war nicht im Haus, aber war ich
eigentlich beim Haus. Ich habe mein Auto gewaschen, und mit meinem Hund "fetch"
gespielt. Es freut mich mit meinem Hund zu spielen mehr als ueber meine
Steuererklaerung zu arbeiten. Bin ich fremd?


Ich kann's verstehen, es ist ja keine Sache, die Spaß macht. Ich ziehe das dann durch, denn ich mag nicht gerne Sachen aufschieben. Jetzt liegt meine Steuererklärung beim Finanzamt und ich kann mich wieder mit Sprachen, Astronomie und Musik beschäftigen. So gefällt mir das besser. Zum anderen habe ich zwei interessante Vorträge zu erwarten, da freue ich mich schon drauf.

Fasulye-Babylonia
1 person has voted this message usefulJar-ptitsa
Triglot
Senior Member
Belgium
Joined 4583 days ago

980 posts - 1006 votes 
Speaks: French*, Dutch, German

 
 Message 439 of 3959
10 March 2009 at 11:46pm | IP Logged 
Iversen wrote:

Platt: Mien lektuur vundaag weer nich de islendisch böök, aver "Wiehnachts-Stress" vön Gerd Spiekermann, - un segg nich dat dit nich op tiid is, hier in März. Aver de klender sall mich nich diktieren, wann ick miene bööker lies. Man der Spiekermann het mich een putz speelt: ick heff 'n lüüt Vertellen leest, met een Mannsminsch der mookt luude Musiek in sien Auto ... Yesterday, all my troubles seemed so far away ... "Wat?" Dor up de Berm dor weer doch wat .. Suddenly... (BONK) Nee szeen, kleen jung segt: "Du hest mien Süster umföhrt":. "Dat is nich wohr, se is mi in't Auto lopen"Weer kleen jung: "Du hest ehr umföört".... Nee szeen, "Wir müssen röntgen..", De Jung: "Du hest mien Süster umföhrt" Why she had to go .. "Wo sünd denn Dien Öllern?"... Oh, I believe in yesterday. "Twee Glas beer, dat is doch nich toveel...". Nee szeen: De ole Fru kümmt. Se begrippt nix. De jung wiest mit'n Finger op mi: "Du hest mien Süster umföhrt" Oma wies em trecht."Disse Mann hett uns hier no Krankenhuus föhrt, Jung, de hett kien Schuld." "Du hest mien Süster umföhrt" "Jung!". .. There is a shadow hanging over me..."Goot, denn komm ick even 'n viddel Stunn loter no huus. Oh, I believe in yesterday. "Geiht doch nix över een goot Musikprogram in't Radio...Volle hammer
Also, HERRN Spiekermann, dat künnst d'mich nich aandoon!!!! Hier sit ick mööd in de Bus terug van mien job un will blots wat eenfaches, frohes un begööschend lesen, un dann geefst du mich so wat? Wenn ick en Nervenfratzer lesen mag do lehn ick mich doch een harte Krimi oder Grusel oder Dostojevskij op de biblioteek, man nich een Sammenln vün Wiehnachtsvertellen. Aver dann bims bums dann geefst du mich so wat gruseliges? Wie kannst'du mich dat aandoon?? Also, lieve Gerd Spiekermann, ween du dich nich benimmst dann flieg du weer trüch op'n Riech, is dat kloor? Verstanden?Ja, das finde ich auch: tolle Sprache Platt, aber scheiß Geschichte. Die Leute hätten dem Jungen besser zuhören müssen.

Ich denke, dass es richtig ist wenn du schreibst: "de klender sall mich nich diktieren, wann ick miene bööker lies". darum auch bin ich die Gute Vorsätzer für das neue Jahr heute angefangen.
1 person has voted this message useful

Fasulye
Heptaglot
Winner TAC 2012
Moderator
Germany
fasulyespolyglotblog
Joined 4532 days ago

5456 posts - 6005 votes 
1 sounds
Speaks: German*, DutchC1, EnglishB2, French, Italian, Spanish, Esperanto
Studies: Latin, Danish, Norwegian, Turkish
Personal Language Map

 
 Message 440 of 3959
11 March 2009 at 9:34am | IP Logged 
Iversen, I wrote about my necessity to start my thinking process in Turkisch. I have just invented a method to enhance this, but it's my brandnew invention, I don't know how to call such a method. Perhaps you know? I am going to transfer my whole everyday life into the target language Turkish and I will explain in my TAC log who this works in detail. That means that I will think of everything I do in Turkish and if I see some objects somewhere I will think about their names in Turkish. For example now on my workdesk: "kalem ve tükenmez kalem masanin icinde". I will always have a notepad beside me, where I take notes of handlings in Dutch, so that I can look up some words and tranfer them into Turkish later. Like for example: "Ik schrijf een e-mail." "Ik betaal aan de kassa". "Ik lees een brochure." "Ik open een ordner." Dus deze alledaagse handelingen ga ik vanavond in het Turkse woordenboek opzoeken. Have you got any idea how my new method is or can be called? It's brandnew, I have never used it for any other language. I know that in German it has to do with "handlungsorientiertes Lernen."

Fasulye-Babylonia

PS: I will call my newly invented method "everydaylife language transfer". I have no clue whether any literature exists on such a method. If somebody knows, it might be Iversen!

Edited by Fasulye on 11 March 2009 at 10:47am1 person has voted this message usefulThis discussion contains 3959 messages over 495 pages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495  Next >>


Post ReplyPost New Topic Printable version Printable version

You cannot post new topics in this forum - You cannot reply to topics in this forum - You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum - You cannot create polls in this forum - You cannot vote in polls in this forum


This page was generated in 0.7031 seconds.


DHTML Menu By Milonic JavaScript
Copyright 2021 FX Micheloud - All rights reserved
No part of this website may be copied by any means without my written authorization.